Co to jest outsourcing i jakie korzyści może przynieść twojej firmie

Co to jest outsourcing i jakie korzyści może przynieść twojej firmie?

Ciągłe zmiany w dzisiejszym świecie biznesu wymuszają na firmach dostosowanie się do nowych wymogów rynkowych, a także przestrzeganie zasad efektywności i oszczędności. Jednym z narzędzi, które pozwala na osiągnięcie tych celów, jest outsourcing.

Spis treści

 1. Czym jest outsourcing?
 2. Rodzaje outsourcingu
 3. Korzyści outsourcingu
 4. Wady outsourcingu
 5. Jak wybrać outsourcing dla swojej firmy?

Czym jest outsourcing?

Outsourcing to proces, w którym firma zleca część lub całość swoich działań zewnętrznej firmie, zwaną dostawcą usług outsourcingowych. Najczęściej outsourcingowi podlegają procesy biznesowe, takie jak księgowość, IT, marketing, a także produkcja i logistyka. Dzięki outsourcingowi przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, zyskując tym samym przewagę konkurencyjną.

osoba przed komputerem trzymająca telefon

Rodzaje outsourcingu

Outsourcing można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od rodzaju usług, które firma zleca zewnętrznym dostawcom. Najpopularniejsze rodzaje to:

 • Outsourcing IT – zlecenie części lub całości działań informatycznych, takich jak rozwijanie oprogramowania, utrzymanie serwerów, zarządzanie siecią.
 • Outsourcing HR – zlecenie działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja pracowników, wypłacanie wynagrodzeń, szkolenia.
 • Outsourcing księgowości – zlecenie prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych.
 • Outsourcing marketingu – zlecenie działań związanych z promocją firmy, takich jak prowadzenie kampanii reklamowych, tworzenie strategii marketingowych.
 • Outsourcing produkcji – zlecenie produkcji części lub całości produktów zewnętrznej firmie.

Korzyści outsourcingu

Outsourcing może przynieść wiele korzyści dla firm, w tym:

Korzyści outsourcingu
Korzyść Opis
Oszczędność czasu i pieniędzy Outsourcing pozwala firmom na skoncentrowanie się na podstawowej działalności, a tym samym oszczędność czasu i pieniędzy na zleceniu zewnętrznym specjalistom innych dziedzin.
Poprawa jakości usług Dostawcy usług outsourcingowych są specjalistami w swoich dziedzinach, co pozwala na osiągnięcie wyższej jakości usług.
Dostęp do nowych technologii i know-how Outsourcing pozwala na korzystanie z nowoczesnych technologii i wiedzy specjalistów z innych firm, co przyspiesza procesy biznesowe i pozwala na osiągnięcie lepszych wyników.
Elastyczność działania Outsourcing pozwala firmom na elastyczne dostosowywanie się do zmian rynkowych, bez konieczności inwestowania w nowe zasoby i umiejętności.
Zwiększenie skali działania Outsourcing pozwala na zwiększenie skali działania firmy, dzięki czemu można osiągnąć większą efektywność i wyższe zyski.
Zwiększenie konkurencyjności Dzięki outsourcingowi firma może skupić się na swojej podstawowej działalności, co pozwala na osiągnięcie wyższej jakości produktów lub usług, a tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Wady outsourcingu

Należy jednak pamiętać, że outsourcing ma również swoje wady, takie jak:

 • Brak kontroli nad procesami biznesowymi, które są zlecone do zewnętrznego dostawcy usług,
 • Ryzyko utraty poufnych informacji,
 • Trudności w utrzymaniu spójności i ciągłości działań,
 • Zwiększenie kosztów w przypadku niepowodzenia lub konieczności zmiany dostawcy usług.

Jak wybrać outsourcing dla swojej firmy?

Wybór odpowiedniego dostawcy usług outsourcingowych może przynieść wiele korzyści dla firmy. Warto jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze outsourcingu:

 • Wybierz odpowiednią usługę – przed wyborem outsourcingu należy dokładnie przeanalizować, które procesy biznesowe można zlecić zewnętrznemu dostawcy usług.
 • Określ swoje wymagania – przed podpisaniem umowy z dostawcą usług outsourcingowych należy określić swoje wymagania w zakresie jakości usług, czasu realizacji czy bezpieczeństwa informacji.
 • Sprawdź referencje – warto sprawdzić opinie i referencje innych firm, które korzystały już z usług danego dostawcy.
 • Przeprowadź negocjacje – przed podpisaniem umowy warto przeprowadzić negocjacje z dostawcą, aby uzyskać korzystne warunki współpracy.

FAQ

1. Jakie korzyści może przynieść outsourcing dla mojej firmy?

Outsourcing może przynieść wiele korzyści dla firm, takich jak oszczędność czasu i pieniędzy, poprawa jakości usług, dostęp do nowych technologii i know-how, elastyczność działania, zwiększenie skali działania i zwiększenie konkurencyjności.

2. Jakie procesy biznesowe można zlecić do outsourcingu?

Outsourcingowi podlegają najczęściej procesy biznesowe, takie jak księgowość, IT, marketing, a także produkcja i logistyka.

3. Jak wybrać odpowiedniego dostawcę usług outsourcingowych?

Przy wyborze outsourcingu należy dokładnie przeanalizować, które procesy biznesowe można zlecić zewnętrznemu dostawcy usług, określić swoje wymagania, sprawdzić referencje i przeprowadzić negocjacje z dostawcą.

4. Jakie są wady outsourcingu?

Wady outsourcingu to m.in. brak kontroli nad procesami biznesowymi, ryzyko utraty poufnych informacji, trudności w utrzymaniu spójności i ciągłości działań, zwiększenie kosztów w przypadku niepowodzenia lub konieczności zmiany dostawcy usług.

5. Czy outsourcing jest opłacalny dla małych firm?

Outsourcing może przynieść wiele korzyści dla firm, niezależnie od ich wielkości. Dla małych firm jednak outsourcing może być szczególnie korzystny, ponieważ pozwala na skorzystanie z usług specjalistów z innych firm, bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.

6. Jakie koszty wiążą się z outsourcingiem?

Koszty outsourcingu zależą od rodzaju usługi i wybranego dostawcy, ale w ogólności można oczekiwać wyższych kosztów w porównaniu z wewnętrznym wykonaniem usług. Jednakże koszty te mogą być zrekompensowane przez korzyści, takie jak oszczędność czasu i pieniędzy, poprawa jakości usług i zwiększenie konkurencyjności.

7. Czy outsourcing może wpłynąć na jakość usług?

Outsourcing może przyczynić się do poprawy jakości usług, ponieważ dostawcy usług outsourcingowych są specjalistami w swoich dziedzinach i posiadają nowoczesne technologie i know-how, które pozwala na osiągnięcie lepszych wyników. Jednakże należy pamiętać o konieczności dokładnego wyboru dostawcy i określeniu swoich wymagań w zakresie jakości usług.

8. Jakie są najczęstsze rodzaje outsourcingu?

Najczęściej stosowanymi rodzajami outsourcingu są: procesy biznesowe, IT, księgowość, produkcja, logistyka, marketing, sprzedaż i obsługa klienta.

9. Czy outsourcing może przyczynić się do utraty miejsc pracy?

Outsourcing może przyczynić się do utraty miejsc pracy w firmie, jeśli procesy biznesowe zostaną zlecone do zewnętrznego dostawcy usług. Jednakże, w wielu przypadkach outsourcing pozwala na osiągnięcie większej efektywności i skali działania, co może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w dłuższej perspektywie.

10. Czy outsourcing może wpłynąć na reputację firmy?

Outsourcing może wpłynąć na reputację firmy, jeśli usługi zlecone do zewnętrznego dostawcy nie będą wykonywane w sposób satysfakcjonujący dla klientów. Dlatego ważne jest dokładne wybieranie dostawców i określenie swoich wymagań w zakresie jakości usług.