Post

Finanse / Branża prawnicza Najwolniej przyjmujące chmurę


Każdego roku Unitrends przeprowadza badania wśród specjalistów IT na temat wyzwań, jakie stoją przed nimi w zakresie ochrony danych i aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu. Coroczne badanie Unitrends 2018 zakończyło się udziałem ponad 800 respondentów z firm różnej wielkości. Specjaliści z branży IT zostali zapytani o to, jak chronili swoje dane i jakie są ich postawy wobec chmury obliczeniowej.

Odpowiedzi na ankiety pokazały, że przyjęcie chmury jest bardzo zróżnicowane w zależności od branży. W 2018 r. nie jest niespodzianką, że firmy technologiczne są liderami w zakresie przyjmowania chmur obliczeniowych. Najbardziej zaskakujące były różnice w tempie przyjmowania chmury pomiędzy branżą medyczną (64%) a finansowo-prawną (najniższy poziom 49%).  Obie te branże są wysoce regulowane i wymagają ścisłej kontroli bezpieczeństwa informatycznego i prywatności. Można by pomyśleć, że wskaźniki adopcji pomiędzy tymi dwoma branżami byłyby bardziej zbliżone.

Jedna z możliwych przyczyn tej różnicy: Przemysł medyczny musiał zareagować na nowe mandaty obliczeniowe od rządu. Ustawa o informatyce zdrowotnej dla zdrowia gospodarczego i klinicznego (HITECH) została podpisana do prawa w 2009 roku. Większość przepisów ustawy HITECH stała się wykonalna w 2010 roku, mniej więcej w tym samym czasie zaczęła się pojawiać chmura. Wymagania HIPAA i HITECH spowodowały, że dział IT opieki zdrowotnej musiał przyjrzeć się nowym rozwiązaniom informatycznym.

Finanse od dawna mają ugruntowaną pozycję na rynku z dużymi inwestycjami w tradycyjne architektury obliczeniowe. Istnieją jednak oznaki, że rzeczy mogą się tam również zmienić. Sprzedawcy chmury znacznie dojrzeli, ustanawiając lepsze bezpieczeństwo, prywatność i kontrolę zgodności. Pracownicy IT są bardziej doświadczeni w radzeniu sobie z chmurą i lepiej rozumieją, jak najlepiej wykorzystać jej unikalną ofertę. Wreszcie, menedżerowie biznesu stają się bardziej komfortowi z tą koncepcją, odchodząc od postrzegania chmury jako "czarnej skrzynki", która zwiększa prawdopodobieństwo ekspozycji danych.

Te zmieniające się postawy widzimy w odpowiedziach ankietowych użytkowników spoza chmury. W 2016 roku dominującym powodem nie korzystania z chmury było jej funkcjonowanie - bezpieczeństwo, prywatność, utrata kontroli. W 2018 roku dominującym powodem nie korzystania z chmury jest koszt.

Nadszedł czas, aby branża finansowa zwróciła się do swoich braci i sióstr w zawodzie medycznym. Chmura nie stanowi zagrożenia dla integralności danych, ale może zaoferować korzyści finansowe i operacyjne w porównaniu z tradycyjnymi architekturami obliczeniowymi. Chmura może być nawet lepsza w ochronie danych i odzyskiwaniu danych, ponieważ uzyskanie danych poza siedzibą ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania okupowi i przyspieszenia odzyskiwania danych z lokalnych powodzi, pożarów lub problemów elektrycznych.

Lekarze mogli być zmuszeni stać się bardziej inteligentni komputerowo. Branża finansowa może skorzystać z ich krzywych uczenia się.

Zmieniło się nastawienie do chmury. Jeśli więc jesteś nowy w dziedzinie przetwarzania w chmurze i musisz chronić swoje zasoby w chmurze, przeczytaj mój raport na temat 4 najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska w chmurze. A jeśli jesteś jedną z organizacji nadal nie korzystających z chmury z powodu obaw o koszty, musisz rozważyć Unitrends DRaaS. W Unitrends wykorzystaliśmy chmurę jako idealne miejsce do hostowania Disaster Recovery jako usługi bez obaw o bezpieczeństwo lub większe koszty.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz