Post

Wpływ na koszty dostawcy usługi w chmurze

Szacowanie rzeczywistych kosztów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w chmurze pozostaje być może najbardziej oszałamiającym aspektem przyjęcia usług w chmurze. Niektóre, takie jak model zbudowany przez firmę Unitrends i dostępny na jej stronie internetowej, próbują to zrobić poprzez zbadanie kosztów trzech różnych dostawców usług w chmurze: AWS , Microsoft Azure i Unitrends Forever Cloud.

Jego model trzyma się podstaw tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych i opiera swoje obliczenia na założeniach, że firmy będą przechowywać dane z kopii zapasowych w chmurze i odzyskiwać je do odzyskiwania w lokalu. Oblicza on tylko koszty związane z przechowywaniem i odzyskiwaniem danych. Nie próbuje również szacować żadnych zmiennych ani subiektywnych opłat, takich jak opłaty obliczeniowe lub opłaty za usługi, związanych z odzyskiwaniem danych w chmurze dostawcy usług w chmurze.

Jednak przy porównywaniu kosztów przyjmuje ono jedno założenie. Próbuje się w nim uwzględnić wpływ technologii takich jak kompresja i deduplikacja na całkowite koszty magazynowania.

Dostawcy usług w chmurze ogólnego przeznaczenia, tacy jak AWS i Azure, podejmują niewiele lub nie podejmują żadnych działań w celu skutecznego przechowywania danych lub optymalizacji ich przechowywania. Ci dostawcy usług w chmurze ogólnego przeznaczenia traktują dane kopii zapasowych w taki sam sposób jak pozostałe dane, które przechowują. Ponadto jest mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek w przyszłości poszukiwali oni wglądu w dane kopii zapasowych. Widoczność lub wgląd w dane klienta narusza jedną z podstawowych zasad hostingu danych w ich odpowiednich chmurach.

W tym względzie dostawcy usług w chmurze zbudowanej specjalnie do tego celu mają wyraźną przewagę nad dostawcami usług w chmurze zbudowanej do celów ogólnych podczas przechowywania danych zapasowych. Dostawcy usług w chmurze zbudowanej specjalnie do tego celu mają wgląd do przechowywanych przez siebie danych dotyczących kopii zapasowych. Dzięki temu wglądowi w dane mogą one przechowywać dane w sposób bardziej efektywny, ponieważ mogą stosować do nich algorytmy takie jak kompresja i deduplikacja w celu ograniczenia i optymalizacji przechowywania danych.

Chociaż wskaźniki redukcji danych są różne, firmy mogą realistycznie oczekiwać, że ograniczą swoje magazyny danych zapasowych, aby osiągnąć wskaźniki redukcji danych co najmniej 7:1. Co więcej, im dłużej firmy zatrzymują swoje dane zapasowe w chmurze, tym lepsze stają się ich współczynniki redukcji danych przy współczynnikach 13:1 - 20:1 wspólnych dla danych zapasowych zatrzymywanych przez co najmniej sześć miesięcy.

Kiedy zacznie się uwzględniać te współczynniki redukcji danych, koszty przechowywania danych zapasowych u dostawców usług w chmurze zbudowanej specjalnie do tego celu mogą stanowić ułamek kosztów przechowywania, które poniesie się, korzystając z usług dostawcy usług w chmurze zbudowanej do celów ogólnych. Chociaż koszt w przeliczeniu na GB jest mniej więcej taki sam dla każdego rodzaju dostawcy usług w chmurze, organizacje będą z czasem przechowywać znacznie mniej danych u dostawcy usług w chmurze zbudowanej specjalnie w tym celu, co spowoduje znacznie niższe koszty powtarzalnego przechowywania danych w ujęciu miesięcznym.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz