Post

Potrzebne jest nowe podejście do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Tradycyjne podejście do ochrony danych i odzyskiwania danych w przypadku awarii nie odpowiada już potrzebom dzisiejszych złożonych centrów danych. Systemy informatyczne mają coraz większe znaczenie dla zdrowia firm każdej wielkości. Istnieje wiele trendów na kursie kolizyjnym:

Coraz bardziej skomplikowane. Infrastruktury IT są często kombinacją środowisk fizycznych, wirtualnych, chmur obliczeniowych i wielochmur obliczeniowych i często wykorzystują złożone, wielopoziomowe aplikacje.
Więcej chmury i przetwarzania zdalnego. Dane i aplikacje o znaczeniu krytycznym dla działalności gospodarczej są obecnie uruchamiane w środowiskach, w których tradycyjne metody tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii (DR) są niewystarczające, np. w środowiskach SaaS (tj. Office 365, GSuite); w środowiskach przetwarzania w chmurze i na zdalnych laptopach pracowników.
Poszerzone zasoby informatyczne. Budżety IT i liczba pracowników są ograniczone lub zmniejszone, a ilość danych nadal rośnie wykładniczo.
Niższa tolerancja na przestoje. W 2019 r. o 12% więcej ankietowanych spodziewa się wyjść z przestoju w mniej niż 4 godziny w porównaniu z respondentami w 2018 r.
Konieczne jest nowe podejście do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. IT musi przestać oczekiwać przestoju i ręcznej interwencji informatycznej w celu odzyskania danych. Dzisiejsze centra danych potrzebują automatycznej odporności.

Problemy z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem należy wykryć i wyeliminować, zanim spowodują one zagrożenie dla kopii zapasowej lub awarię odzyskiwania. Złożoność dzisiejszej infrastruktury IT wykracza poza zakres ręcznej, ludzkiej interwencji.

Nowe technologie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii rozwiązują te problemy w sposób automatyczny, sprawiając, że tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych są łatwe i niewidoczne dla interesariuszy przedsiębiorstwa. Jedynym sposobem, w jaki IT może sprostać tym wyzwaniom, jest automatyzacja, SI i narzędzia oparte na uczeniu się maszynowym, które sprawiają, że ochrona danych i aplikacji jest tak niewidoczna i bezproblemowa, jak to tylko możliwe. Te technologie:

Aktywne monitorowanie kopii zapasowych i odzyskiwania - najlepsze w swojej klasie rozwiązania widzą problemy w miarę ich występowania i określają, czy konfiguracje spowodują awarię, zanim kopia zapasowa w ogóle się uruchomi.
Automatyczna naprawa - Rozwiązania nowej generacji w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oszczędzają czas pracy działu IT i eliminują przestoje i ryzyko związane z odzyskiwaniem danych, automatycznie korygując typowe problemy, takie jak błędy VSS, mała ilość miejsca na dysku, łączność sieciowa i inne.
Dobra wiadomość jest taka, że dostępne są narzędzia, które mogą to zrobić. Chcesz uzyskać więcej informacji? Odwiedź witrynę Unitrends.com i pobierz białą księgę oraz inne zasoby, które mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów z odzyskiwaniem danych, zanim przestój systemu i utrata danych wpłynie na zarządzanie kopiami zapasowymi na poziomie serwera, aby uzyskać bardziej całościowe, zautomatyzowane i bezawaryjne podejście.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz