Post

Powinieneś się bać nieudanego odzyskiwania danych?

To nie jest pytanie ezoteryczne. Badania rynkowe dotyczące rozczarowującego stanu kopii zapasowych i ochrony danych pokazują, że awarie w odzyskiwaniu danych występują cały czas. Dowody anegdotyczne wskazują również na niepowodzenia w odzyskiwaniu danych w przedsiębiorstwach każdej wielkości i z każdej branży. Z wielu perspektyw poszukujących nowego rozwiązania w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych słyszymy, że ich impulsem do zastąpienia istniejących narzędzi była nieprzewidziana awaria odzyskiwania danych.

Nieudane odzyskanie nie jest przypadkowym zdarzeniem. W ciągu 30 lat koncentrowania się na tworzeniu kopii zapasowych i DR w chmurze nauczyliśmy się rozpoznawać oznaki ostrzegawcze dotyczące znanych warunków i konfiguracji oprogramowania, które w przypadku nieprawidłowej obsługi spowodują, że odzyskanie danych będzie mało prawdopodobne. Ponadto, brak dobrego procesu w kilku kluczowych obszarach może zwiększyć prawdopodobieństwo niepowodzenia procesu odzyskiwania.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli wiesz, gdzie i czego szukać, możesz potencjalnie zająć się tymi kwestiami, zanim staną się one kryzysem. Aby pomóc Ci ocenić swoje ryzyko, Unitrends stworzył narzędzie, które zawiera 10 pytań, które pozwolą Ci ocenić ryzyko nieudanego wyjścia z kryzysu.

Oto dwa przykłady warunków, które mogą znacznie zwiększyć Twoje szanse na nieudany powrót do zdrowia:

Wprowadzanie błędów VSS
Volume Shadow Copy Service lub VSS to technologia firmy Microsoft, która pozwala użytkownikom na wykonywanie ręcznych lub automatycznych zrzutów plików z danymi. Zrzuty te są następnie kopiowane na zdalne dyski, które mają być wykorzystywane jako kopie zapasowe. Wiele aplikacji dla Windows posiada własną aplikację VSS w zestawie, więc wiele wersji będzie istniało na Twoim serwerze w tym samym czasie. Jeśli więcej niż jeden proces VSS będzie działał w tym samym środowisku, wystąpi konflikt powodujący awarię jednego lub kilku nagrywarek VSS. Problemy z VSS mogą mieć wiele przyczyn:

Korzystanie z wielu rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych - Być może odziedziczyłeś dziedzictwo rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, gdy podjąłeś się tego zadania, a może Twoja firma nabyła inną organizację z inną technologią tworzenia kopii zapasowych. Jak na ironię, korzystanie z wielu rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych stwarza ryzyko dla zdolności do odzyskiwania danych, ponieważ każde z nich może wymagać zastosowania innego sterownika VSS.
Luki w pokryciu - w związku z interakcją pomiędzy aplikacjami i danymi, rzadko zdarza się, aby istniało czyste rozróżnienie pomiędzy tym, które rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych chronią poszczególne aktywa. Najczęściej są to luki w pokryciu, nakładające się na siebie lub oba te elementy. Każdy ze scenariuszy stwarza zagrożenie dla pomyślnego odtworzenia danych. Luki oznaczają, że niektóre dane nie są w ogóle chronione, a nakładające się na siebie kopie zapasowe mogą powodować pytania o to, z jakiego narzędzia odzyskiwania danych należy korzystać.
Różne harmonogramy i procesy tworzenia kopii zapasowych - Istnieją różne metody wykonywania kopii zapasowych, w tym pełne, przyrostowe, migawkowe, syntetyczne i inne. Korzystanie z wielu rozwiązań, przy minimalnym nakładzie czasu, budżetu i energii przeznaczanych na zarządzanie ochroną danych, może również powodować problemy z kompatybilnością oprogramowania.
Kiedy i jak testujesz odzyskiwanie danych
Nie ma nic, co można zrobić, aby lepiej zapewnić pomyślny powrót do zdrowia niż regularne i automatyczne testy. Jednakże, większość organizacji nie testuje wystarczająco często lub dokładnie. Aby zmniejszyć ryzyko nieudanego odzyskiwania danych, najlepsze w swojej klasie organizacje:

Testowanie po wprowadzeniu nowych serwerów lub wprowadzeniu istotnych zmian - Po wprowadzeniu zmian w podstawowej infrastrukturze musi nastąpić proces, który zapewni odzwierciedlenie tych zmian w procesie odzyskiwania danych. Jeśli nowe serwery lub macierze pamięci masowej nie zostaną dodane do procesu odzyskiwania i w odpowiedniej kolejności, mogą nie być w pełni funkcjonalne po zakończeniu procesu odzyskiwania po awarii.
Testuj pełne odzyskiwanie aplikacji - Istnieje wiele sposobów, aby przetestować odzyskiwanie aplikacji. Niektóre z nich, takie jak montowanie bazy danych, weryfikacja zrzutów ekranowych i weryfikacja bazy danych, nie zapewnią pełnej funkcjonalności odzyskiwanych aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej o różnych formach testowania zobacz Testowanie odzyskiwania po awarii i Jak wygrać.
Testuj co najmniej raz w miesiącu - Większość organizacji (55%) testuje tylko raz w roku lub wcale. Wiele może się zmienić w tym czasie, a czas na znalezienie odzyskiwanych aplikacji nie nastąpi, gdy organizacja jest w dół, a użytkownicy są hounding Ciebie zapytać, kiedy ich aplikacje zostaną przywrócone. Częste testy na poziomie aplikacji zapewniają również, że w przypadku ataku okupowego, można po prostu przywrócić z pewnością z nieuszkodzonej kopii zapasowej.
Są to tylko dwie kategorie problemów, które mogą spowodować niepowodzenia w odzyskiwaniu. Aby pomóc Ci ocenić ryzyko wystąpienia awarii odzyskiwania, zapoznaj się z naszym Narzędziem do oceny odzyskiwania i odpowiedz na 10 pytań. Twój końcowy wynik będzie dobrym wskaźnikiem potencjalnych problemów. W zależności od poziomu ryzyka proponujemy również kroki, które można podjąć w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa niepowodzenia kolejnego ratunku.

Przestój to potencjalnie bardzo stresujący i chaotyczny czas. Nie jest to czas ani klimat, w którym chcesz przeprowadzić analizę kryminalistyczną dotyczącą przyczyn niepowodzenia powrotu do zdrowia. Powrót do zdrowia jest przykładem idiomu: "Uncja prewencji jest lepsza niż funt lekarstwa".

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz